Szukaj na tym blogu

czwartek, 25 czerwca 2015

Thug

Dzisiaj drobnostka- Chaos Thug z lat 80. Bardzo przyjemny model, mam nadzieję, że trafi mi się takich więcej, dostatecznie dużo, by z nich złożyć jakąś bandę i zagrać w kampanię z Realm of Chaos ;)

Small update- Chaos Thug from 80s. Nice model to paint and I hope that I'll find more like this, enough to create small warband and play Realm of Chaos campaign ;)
poniedziałek, 22 czerwca 2015

Krasnoludy z Kraka Drak/ Dwarfs of Kraka Drak

Od dawna nosiłem się z zamiarem zrobienia porządnych zdjęć moim pomalowanym Krasnoludom i w końcu udało mi się to zrobić! Oto pomalowana część mojej armii- 109 figurek z kolekcji liczącej około 450 modeli. To prawie 25%- całkiem niezły wynik ;) Co prawda krasnoludów ciągle przybywa, ale na razie chyba więcej ich maluję, niż kupuję, więc jest postęp ;)

For a long time I wanted to take good photos of my painted Dwarfs and finally I managed to do it! Here is painted part of my army- 109 figures from my collection of over 450 models. It's almost 25%- quite a good result;) In fact my collection still grows, but I think that I paint my dwarfs faster than I buy new ones, so there is progress ;)

Army of Kraka Drak in full glory

Taka ilość pomalowanych modeli pozwala już na wystawienie całkiem sensownej armii. Grywam jeszcze w obecną, 8. edycję Warhammer Fantasy Battles, ale będę dążył do całkowitego przerzucenia się na edycję 3. W obu przypadkach jestem już w stanie wystawić armię na ok. 1600-1800 punktów, może więcej.

Such number of painted miniatures allows me to field quite reasonable army. I still play in current, 8th edition of Warhammer Fantasy Battles, but I want to go further into Oldhammer- 3rd edition. In both cases I can field an army of 1600-1800 points, maybe more.

Przejdźmy zatem do prezentacji/ Let's move to the presentation:

Oto jeden z pierwszych pomalowanych oddziałów- sławni Bugman's Rangers. Udało mi się ostatnio dostać jedyny brakujący do kompletu model- jednookiego, jednonogiego czempiona, na którego polowałem od prawie 4 lat ;)

Here is one of my first painted units- famous Bugman's Rangers. Recently I managed to get the last missing model from this set- one-eyed, one-legged champion, on whose I hunted for almost 4 years ;)

Bugman's Rangers
Front rank:


 2nd rank:


 3rd rank:


 4th rank:


Dalej mamy stosunkowo młody oddział kuszników- jest to jedna z podstawowych jednostek dla krasnoludów, lecz przez bardzo długi czas miałem za mało modeli, by ją wystawić. W ciągu ostatniego roku się to na szczęście zmieniło i wreszcie nie narzekam już tak bardzo na ich brak.

Next is relatively young unit of crossbowmen- it's one of the core units in Dwarf army, byt for a very long time I had to few models to field it. Luckily, during last year it changed and I'm not complaining so much for their low number.

Crossbowmen
 Front rank:


 2nd rank:


Wracamy do staroci- Thunderers, drugi skończony przeze mnie oddział. Mam jeszcze ponad 30 do pomalowania, ale jako że ich prawie nie wystawiam i nie za bardzo pasują do klimatu mojej armii, to sobie jeszcze poczekają.

Back to the old stuff- Thunderers, my second finished unit. I still have over 30 of them to paint, but as I don't field them and they don't match to the theme of my army, they will have to wait for their turn.

Thunderers
 Front rank:


2nd rank:


Teraz oddział, który jeszcze nie jest w pełni skompletowany- włócznicy (grając na obecną edycję- wojownicy z bronią dwuręczną). Mam około 20 modeli pasujących do tej jednostki, lecz pomalowanych jest o wiele miej, dlatego też, na potrzeby zdjęć, wzmocniłem oddział kilkoma krasnoludami, które nie pasowały gdzie indziej :P

Here we have a unit, that is not yet completed- spearmen (or warriors with two-handed weapons in current edition). I have about 20 Dwarfs for this unit, but only few painted, so I reinforced it by adding few warriors who don't fit anywhere else :P

Spearmen
 Front rank:


2nd rank:


3rd rank:


Teraz czas na elitę- Longbeards! Zdecydowałem, że oddziały podstawowe będą dosyć pstrokate, utrzymując jednak motyw przewodni w postaci koloru niebieskiego na części ubrań i smoka na tarczach. Jednostki elitarne natomiast będą zuniformizowane- Długobrodym przypadł schemat niebiesko-żółty, Hammerersi, za których się niebawem zabiorę, dostaną niebiesko-biały itd.
Bardzo lubię modele Imperial Dwarfs, które wchodzą w skład tego oddziału. Są bardzo klimatyczne, a przy tym przyjemne i szybkie w malowaniu. Jeszcze 10 czeka na swoją kolej ;)

Now it's time for the elite- Longbeards! I decided, that core troops won't have specified colour scheme, although they will keep blue as main colour and dragon on their shields. Elite units however will be uniformed- scheme for Longbeards is blue with yellow, Hammerers will be in blue and white and so on.
I like very much the Imperial Dwarfs modelf, from which is made this unit. They are very characteristic and both pleasant and quick to paint. There is still 10 to paint ;)

Longbeards
 Front rank:


 2nd rank:


3rd rank:


Ostatni oddział stanowi na chwilę obecną główną siłę uderzeniową mojej armii- 21 Clansmen z bronią dwuręczną. Jeszcze kilku czeka na malowanie, więc ostatecznie w oddziale będzie około 30 krasnoludów.

Last unit is, for now, the main strike force of my army- 21 Clansmen with great weapons. There is still few Clansmen waiting for pain, so in result the unit will be about 30 Dwarfs strong.


Clansmen
 Front rank:


2nd rank:


3rd rank:


4th rank:


5th rank:


Dalej są nieśmiałe początki dwóch jednostek Slayerów- pierwszą będą słynni Long Drong Slayer Pirates, dla których przygotowany już jest filler w postaci White Dwarfa. Drugi oddział będzie złożony głównie ze starych zabójców Maraudera i Citadel z przełomu lat 80. i 90. Tam też swoje miejsce znajdzie ekshibicjonista Ron Jeremy ;)

Next we have embarassing beginings of two Slayer units- first one will be the famous Long Drong Slayer Pirates, with already prepared unit filler in form of White Dwarf. Second unit will be composed of old 80s and 90s Marauder and Citadel Slayers. There will be also place for exhibitionist Ron Jeremy ;)W końcu przechodzimy do ciężkiego wsparcia- maszyn wojennych! Na razie są tylko dwie: pierwszą, pomalowaną około 4 lat temu, jest działo:

At last we came to the heavy support- war machines! There are only two at the moment: first is old cannon, painted almost 4 years ago:Drugą- katapulta z zeszłego roku:

Second- stone thrower painted last year:Na zakończenie zostawiłem dowództwo- lordów i bohaterów. Wkrótce zajdą w tej części armii zajdą poważne zmiany, ale o tym za chwilę.

At the end I left the HQ- lords and heroes. Soon major changes will occur in this part of my army, but more on that later.

Engineer- balista crewman:


Thane (jedna z najdawniej pomalowanych figurek w tej armii/ one of my oldest paintings in this army):
Runesmiths:


Gnome Wizard:


Generał- i tu będzie duża zmiana. Irmin Widarson zmieni imię i zostanie zdetronizowany- będzie się zwał Thorvald Thorgardson, zostanie księciem, dowódcą armii i najstarszym synem króla Thorgarda Cromsona, władcy Kraka Drak i krasnoludów w Norce. Sam król, na wspaniałym tronie, już jest na warsztacie i w ciągu kilku tygodni powinien zaszczycić te strony ;)

General- and here we will have big change. Irmin Widarson will change his name and will be dethroned- he will be known as Thorvald Thorgardson, prince, commander of the army and eldest son of king Thorgard Cromson, ruler of Kraka Drak and Norse Dwarfs. The king himself, on his glorious throne is on my workshop and will honor this blog in the coming weeks ;)Gdy teraz patrzę na te zdjęcia to widzę, jak w ciągu tych kilku lat zmieniło się moje malowanie. Zastanawiałem się nawet nad poprawieniem niektórych modeli, lecz wtedy nigdy nie posunąłbym się dalej do przodu, więc ograniczę się co najwyżej do doklejenia trawki na starsze podstawki. 
Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłem tym przydługim opisem i ilością załączonych zdjęć ;)

When I look at this photos I see, how my painting has changed in last few years. I even thought about repainting some models, but then I would never finish this project, so at most I will add some grass on the older bases.
I hope that no one felt bored by this lengthy description and number of the attached pictures ;)