Szukaj na tym blogu

piątek, 31 stycznia 2014

Kompania Braci/ Band of Brothers

W wolnej chwili domalowałem kilku amerykańskich spadochroniarzy do mojego oddziału do Operation Squad. Nakręcony drugowojennymi zleceniami oraz miniserialem HBO nie mogłem się oprzeć pokusie;) Pierwszą część- "Parszywą Dwunastkę"- pomalowałem ok. 2 lat temu, ich zdjęcia można zobaczyć tutaj: http://arsbelli.blogspot.com/2012/12/operation-squad.html
Nieskromnie powiem, że porównując tamte figurki z moimi ostatnimi dziełami widać, że moje umiejętności trochę się rozwinęły ;) Oto jak prezentują się żołnierze kompanii E 506-go Pułku Piechoty Spadochronowej:

In my free time I painted some American paratroopers to my unit to Operation Squad. Inspired by  my latest WW II comissions and the HBO miniseries  I could not resist;) The first part-"The Dirty Dozen" - painted about two years ago, can be seen here: http://arsbelli.blogspot.com/2012/12/operation-squad.html
Immodestly I will say that comparing those figures with my recent works you will see that my skills have developed a bit;) Here is how the soldiers of Easy Company of 506th Parachute Infantry Regiment present now:

Family portrait:

"Action photos":

"Studio session":
poniedziałek, 20 stycznia 2014

Czerwone Diabły/ Red Devils

Prosto z warsztatu- dwie figurki brytyjskich spadochroniarzy od Artizan Designs. Modele malowane na próbę- jeśli klientowi się spodobają (a pierwsza reakcja na zdjęcia była już pozytywna), to prawdopodobnie wkrótce pojawią się w większej ilości ;)

Straight from the workshop-two figures of British paratroopers from Artizan Designs. Models painted as the test-if the client like them (first reaction to the pictures was already positive), they probably will soon appear in larger number ;)
sobota, 18 stycznia 2014

Ścieżki Chwały/ Paths of Glory

Oto skończona pierwszowojenna francuska piechota ze Scarab Miniatures:

Here is finished FrenchWW1 infantry from Scarab Minaitures:


Colonel Dax;)


czwartek, 16 stycznia 2014

Obwieszczenie/ Announcement

Jak Wam wiadomo (a przynajmniej niektórym), w grudniu ruszyła moja firma. Jej nazwę i piękne logo możecie podziwiać powyżej ;) W związku z tym powziąłem decyzję o pewnych zmianach na tym blogu. Będzie on od tej pory moim blogiem firmowym. Zawartość pozostanie w zasadzie bez zmian- nadal będę tu zamieszczał swoje prace- zarówno zlecenia, jak i malowane dla siebie; raporty z bitew oraz różne inne ciekawostki. Mam nadzieję, że zainteresowanie się utrzyma a Wy, drodzy Czytelnicy, pozostaniecie usatysfakcjonowani :)

Pozdrawiam

Alek "Bayard" Gawroński

As you know (or at least for some of you), in December my business was launched. Its name and beautiful logo you can enjoy above;) Therefore, I myself made a decision about some changes on this blog. It will be so far blog of my company. The content will remain basically unchanged- I'll still post here my works- both commissions and painted for myself; battle reports and various other things. I hope the interest will continue and you, dear readers, will remain satisfied :)

Regards

Alek "Bayard" Gawroński

wtorek, 14 stycznia 2014

Praca wre/ Work in progress

Po świętach i noworocznej chorobie czas z nową energią wziąć się do pracy :) Oto kilka moich prac, które w tym tygodniu powinny już zostać ukończone:

After Christmas and New Year's sickness it' s time to get back to work with new energy :) Here are some of my works, which should be completed this week:

Scarab Miniatures WW I Late French Infantry:
(ich dowódca przypomina mi pułkownika Daxa z filmu "Ścieżki Chwały")
(their commander reminds me colonel Dax from the movie "Paths of Glory")

Murawski Miniatures- Woltyżer 15. Pułku Piechoty XW/ Voltigeur of Duchy of Warsaw's 15th Infantry Regiment:
 

Infinity Ariadna Foxtrot Ranger:

czwartek, 2 stycznia 2014

Podsumowanie roku 2013/ Summary of 2013

W minionym roku pomalowałem wyjątkowo dużo modeli. Niewielka część z nich wzbogaciła moją kolekcję, zdecydowaną większość stanowiły zamówienia. Oto krótkie podsumowanie moich osiągnięć:

Last year I painted the exceptional amount of models. A small part of them has enriched my collection, the vast majority were orders. Here is a brief summary of my achievements:

Historical 28mm:
41 early WW I French Infantry
6 early WW I French Cavalry
20 late WW I German Infantry
20 WW I British Infantry
40 Napoleonic Poles
4 Medieval raubritters

Historical 15mm:
93 17th century Poles
51 17th century Russians
9 17th century Tatars
36 17th century Swedes

Historical 90mm
1 Polish Uhlan officer

Sci-fi:
15 Infinity Nomads
3 Infinity Ariadna
7 Star Wars miniatures

Fantasy:
10 Dwarfs
66 Skaven
10 Empire
50 High Elves

Total: 482 miniatures (292 in28mm, 189 in 15mm and 1 in 90mm)

Nie wszystko udało mi się udokumentować, więc na pewno powyższe wyliczenia nie są w 100% dokładne, ale dają jakieś pojęcie ;) Ten rok zapowiada się równie pracowicie ;)

Not everything I was able to document, so surely the above calculation is not 100% accurate, but it gives some idea;) This year promises to be equally busy;)

środa, 1 stycznia 2014

Świąteczna gorączka/ Jingle all the way

Jak zwykle okres przedświąteczny przyniósł dużo pracy, ale i niemało radości. Przed Wigilią miałem do pomalowania kilka na prawdę ładnych modeli, co sprawiło mi niemało przyjemności, mimo że czasami musiałem pracować do późna, by się ze wszystkim wyrobić ;) Nie wszystko też udało się uwiecznić przed oddaniem, ale oto wybór kilku najlepszych moich dzieł ;)

As usual pre-Christmas period has brought a lot of work, but also quite a lot of joy. Before Christmas I had to paint some really nice models, which caused me no small pleasure, though sometimes I had to work late to finish everything before Christmas eve;) Not everything also managed to photograph before handing to customers, but here's a selection of some of my best works :)

Wiedźmikołaj/ Hogfather (MicroArt Studio)

 Polski szlachcic- XVII wiek/ Polish nobleman- 17th century (Kazrak Miniatures)
 
13. Pułk Huzarów Księstwa Warszawskiego/ 13th Hussar Regiment of Duchy of Warsaw (Perry Miniatures)