Szukaj na tym blogu

piątek, 25 stycznia 2013

Trzeci Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego gotów do służby!/ 3rd Regiment of Polish Infantry ready for duty!

Tymi słowami kapral Kozic zameldował nas oficerowi gwardii cesarskiej w zeszłym roku pod Austerlitz i tymi samymi ja obwieszczam ukończenie malowania. Po ponad roku od rozpoczęcia prac zebrałem się w sobie i brakujące 3 kompanie pomalowałem w 3 dni. To oznacza, że gdybym się na prawdę postarał, to mógłbym całość pomalować w tydzień. Nic nie usprawiedliwia mojego lenistwa :P

With these words, corporal Kozic checked us to the officer of the Imperial Guard at Austerlitz last year and I will do the same announcing completion of painting. After more than a year from the start of the work I finished the missing 3 companies in 3 days. This means that if I really tried, I could paint whole regiment during a week. There is no excuse for my laziness :P


Oto porównanie mundurów z oryginałami:
Here is a comparison with the original uniforms:
Kompania grenadierska:
Grenadier company:


Fizylierzy i dowództwo:
Fusiliers and command:


Woltyżerowie- kompania lekka:
Voltigeurs- Light company:
Sztandar pułku jest tymczasowy. Nie dostałem jeszcze zdjęć naszej chorągwi, więc wzorowałem się na zachowanym sztandarze 6. Pułku Piechoty. Warta zauważenia jest odmienna od współczesnej  pisownia ;)

Regimental banner is temporary. I do not have photos of our flag, so I modeled on surviving banner of the 6th Infantry Regiment. Worth noting is different from the modern spelling ;)


Flaga oczywiście malowana ręcznie ;)
Hand-painted flag, of course ;)


Historię naszej wspaniałej formacji poznać można na stronie grupy odtwarzającej Pułk 3. Piechoty Księstwa Warszawskiego, do której mam zaszczyt należeć ;)

The history of our great formations can be found on the website of the reenacting group of the 3rd Infantry Regiment of Duchy of Warsaw, to which I have the honor to belong;)

http://www.pulk3piechoty.pl/historia/

Vivat Wojsko Polskie!
Vivat Książę Józef!
Niech żyje Cesarz!

sobota, 19 stycznia 2013

Infinity & WW I Early French Infantry- Zlecenia/Orders

Skończyłem pierwszą część zamówień- 5 figurek Nomadów do Infinity i 21 Francuzów z wczesnego okresu I Wojny Światowej. Jedne i drugie modele malowało się bardzo przyjemnie, chociaż Infinity kosztowało mnie o wiele więcej pracy (delikatniejsza rzeźba wymaga subtelniejszych technik). W efekcie na jednego Francuza poświęcałem niecałą godzinę (malowałem seriami- ok. 10 w 8h), a na jednego Nomada- co najmniej 3 godziny. Nieskromnie powiem, że zdjęcia wyszły słabe i nie oddają prawdziwej urody figurek, zwłaszcza do Infinity ;)

I finished the first part of the orders-5 Nomads figures to Infinity and 21 Frenchmen from the early period of World War I. Both kinds of models were very pleasant to paint, although Infinity took me much more work (delicate sculpture requires more subtle techniques). As a result, the Frenchman took me less than one hour (painting in series-about 10 models in 8 hours), and one Nomad-at least 3 hours. Immodestly I say that the pictures are poor and do not reflect the true beauty of the figures, especially the Infinity models;)

A oto i zdjęcia:
And here are the pictures:

Infinity- Reverend Custodiers

Infinity- Reverend Moira Cassandra Kusanagi

Infinity- Prowlers

Infinity- Salyut Zonds

Great War Miniatures- Early WW I French Infantry


czwartek, 10 stycznia 2013

Zlecenia/ Orders

Jako że z końcem zeszłego roku moja praca w Wargamerze dobiegła końca, wziąłem się poważnie za malowanie na zlecenia. Pracy mam dużo, więc na chleb nie powinno mi zabraknąć, a mam nadzieję, że da się też coś z tego odłożyć. Oto kilka przykładów moich prac:

Because my work in Wargamer is now over, I start painting seriously as my job. I have a lot of work, so I hope I can also put something out of it. Here are some examples of my work:

Early WW I French Infantry- 137e Regiment d' infanterie. Still WiP. This is just the begining- there are 38 miniatures more, but I like this models (great sculptures by Great War Miniatures), and there are pleasant to paint ;)

And here we have a model for Infinity game- Nomad from Bakunin, I'm not sure, what unit is this. Infinity models are also very nice and enjoyable in painting ;)