Szukaj na tym blogu

czwartek, 30 grudnia 2010

Pierwsze wejście/ First entry

Mój pierwszy blog i pierwszy w nim post. Zamiast zanudzać potencjalnych czytelników swymi przemyśleniami, problemami itp, będę tu umieszczał swe dokonania w dziedzinie modelarstwa, raporty z ewentualnych bitew i wszystko, co wiąże się z szeroko pojętym wargamingiem. Tyle tytułem wstępu, teraz do rzeczy;)
Nabyłem ostatnio oddział francuskiej piechoty liniowej od Perry Miniatures. Figurki są bardzo ładnie wykonane, chociaż maszerująca poza nie wszystkim może odpowiadać. Postanowiłem zrobić ich na polską Legię Nadwiślańską, co nie przysporzyło większych trudności, gdyż wystarczyło lekko przerobić czaka kilku żołnierzy, a resztę załatwia malowanie. Oto efekty:

My first blog and first post. Rather than bore potential readers my thoughts, problems, etc, I will affix my achievements in the field of modeling, battle reports and everything related to the widely understood wargaming. So much by way of introduction, now to the point;)
I bought last monday a branch of the French line infantry from Perry Miniatures. Figures are very nicely done, although marching pose not all can respond. I decided to do them at the Polish Vistula Legion, it did not cause much difficulty because it was enough to convert a few soldiers shako, and takes care of the rest of the painting. Here are results:
Oddział właśnie jest w trakcie malowania, przede mną jeszcze 37 modeli. Po skończeniu będę mógł wystawić z nich 3 bataliony: 2 po 16, jeden z 10 żołnierzy, co bardzo dobrze pasuje do systemu Black Powder, w którym mam zamiar ich używać (o ile tylko znajdę przeciwnika:/)

Unit is in the process of painting, I have to paint 37 models. After finished I could make from them three battalions: two of 16, one of 10 soldiers, it fits very well into the Black Powder, which I intend to use them (if I'll find the opponent: /)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz