Szukaj na tym blogu

wtorek, 15 lutego 2011

Imperium kontratakuje!/ Empire strikes back!

Nie pamiętam, kiedy ostatnio pomalowałem coś do mojego Imperium, a była to pierwsza armia, którą zbierałem. Widząc jej ogrom (prawie 280 figurek) oraz brzydotę (ledwie około 20 pomalowanych, z czego może połowy nie muszę się wstydzić za bardzo) stwierdziłem, że trzeba coś z tym zrobić. Zmieniłem odrobinę koncepcję armii, by uczynić ją bardziej kolorową- z Wissenladzkiego Korpusu Ekspedycyjnego stała się wojskiem rodu von Ellingen, którego włości znajdują się przy południowej granicy Wissenlandu, w dawnym Sollandzie. Oto początki pierwszego regimentu halabardników- sierżant van Dyke oraz chorąży Rupert.

I don't remember when the last time I painted something for my Empire, and it was the first army, which I collected. Seeing its enormity (nearly 280 figures) and ugliness (only about 20 painted, half of which I may not have to be ashamed too) I decided that something must be done. I changed a little the concept of the army to make it more colorful-with Wissenlad Expeditionary Corpse it becames an army of von Ellingen family, whose estates are located at the southern border of Wissenland in the former Solland. Here are the beginnings of the first halberdiers regiment-sergeant van Dyke and standard bearer Rupert.
Banner close up:


Together:With flash:

2 komentarze: