Szukaj na tym blogu

sobota, 2 lipca 2011

Dwarf Thunderers & Skag the Stealthy

Korzystając z choroby i zwolnienia lekarskiego pomalowałem wreszcie thunderersów. Na warsztacie był cały oddział na raz, więc poszło całkiem sprawnie- jakieś 4-5 dni pracy. Jako uzupełnienie dojdzie jeszcze niebawem stary miotacz płomieni, przez co ostatecznie oddział będzie liczył 14 figurek. Długo zastanawiałem się nad kolorystyką. Przewodnią barwą mojej armii będzie niebieski, a poszczególne oddziały będą miały różnokolorowe dodatki. Nie mogłem się właśnie zdecydować, jaki ma być ten drugi kolor w wypadku strzelców. Skłaniałem się ku czerwieni, jednak widziałem już tyle oddziałów pomalowanych w ten sposób... Ostatecznie jednak uznałem, że to połączenie jest zbyt dobre, by z niego nie skorzystać, więc oto drugi skończony oddział do armii Kraka Drak- Thunderersi:

Because I'm sick now I finally painted thunderers. At the workshop was the whole squad at a time, so went quite fast, some 4-5 days of working.As supplement will be added soon to the old flamethrower, so finally the unit will be 14 figures strong. For a long time I thought about colours. Main colour of my army will be blue, and the various units will have different colored accessories. I could not just decide how I want the other color in the case of shooters be. Inclined toward the red, but I've seen so many figures painted in this way ... But finally I found that this combination is too good to not use it, so here's finished second unit in the army of Kraka Drak- Thunderers:

Pomalowałem także bohatera- Skag the Stealthy. Przyjemna figurka, chociaż mam wrażenie, że wyszła trochę monotnonna...

I painted also a hero-Skag the stealthy. Nice figure, though I think that came out a little bit boring ...
2 komentarze: