Szukaj na tym blogu

piątek, 31 grudnia 2010

Kolejna trójka gotowa/ Another three ready to fight

Drobne uzupełnienie Legii Nadwiślańskiej- z planowanych 8 udało mi się dzisiaj pomalować tylko 3 żołnierzy i pewnie w tym roku batalion nie będzie jeszcze gotowy. Myślę też o zwiększeniu średniej liczebności do 18- łatwiej wtedy ustawiać modele na treyach i zmieniać formacje... Jeszcze to przemyślę. A oto zdjęcia:

Small addition to the Vistula Legion -of the planned 8 I managed to paint today, only three soldiers were done and probably the battalion will not be ready this year. I'm also thinking of increasing the average size to 18 - it is easier then to set models on movement treys and change formations ... Anyway, here are pictures:
czwartek, 30 grudnia 2010

Pierwszy Szereg/ Front Rank

Właśnie skończyłem pierwszy szereg pierwszego batalionu Legii Nadwiślańskiej. Bataliony będą liczyły po 16 modeli, w pierwszym szeregu jest grupa dowodzenia, 3 fizylierów, grenadier i woltyżer, do zrobienia został tylko sztandar. Mam nadzieję, że jutro uda mi się pomalować drugą połowę oddziału. Na razie zdjęcia tego, co jest:

I just finished the first rank the first battalion of the Vistula Legion. Battalions will be numbered of 16 models, in the front rank there is a command group, the three fusiliers, grenadier and voltigeur, now I have to make only standard. I hope that tomorrow I will be able to paint the other half of the unit. For now, pictures of what it is:Pierwsze wejście/ First entry

Mój pierwszy blog i pierwszy w nim post. Zamiast zanudzać potencjalnych czytelników swymi przemyśleniami, problemami itp, będę tu umieszczał swe dokonania w dziedzinie modelarstwa, raporty z ewentualnych bitew i wszystko, co wiąże się z szeroko pojętym wargamingiem. Tyle tytułem wstępu, teraz do rzeczy;)
Nabyłem ostatnio oddział francuskiej piechoty liniowej od Perry Miniatures. Figurki są bardzo ładnie wykonane, chociaż maszerująca poza nie wszystkim może odpowiadać. Postanowiłem zrobić ich na polską Legię Nadwiślańską, co nie przysporzyło większych trudności, gdyż wystarczyło lekko przerobić czaka kilku żołnierzy, a resztę załatwia malowanie. Oto efekty:

My first blog and first post. Rather than bore potential readers my thoughts, problems, etc, I will affix my achievements in the field of modeling, battle reports and everything related to the widely understood wargaming. So much by way of introduction, now to the point;)
I bought last monday a branch of the French line infantry from Perry Miniatures. Figures are very nicely done, although marching pose not all can respond. I decided to do them at the Polish Vistula Legion, it did not cause much difficulty because it was enough to convert a few soldiers shako, and takes care of the rest of the painting. Here are results:
Oddział właśnie jest w trakcie malowania, przede mną jeszcze 37 modeli. Po skończeniu będę mógł wystawić z nich 3 bataliony: 2 po 16, jeden z 10 żołnierzy, co bardzo dobrze pasuje do systemu Black Powder, w którym mam zamiar ich używać (o ile tylko znajdę przeciwnika:/)

Unit is in the process of painting, I have to paint 37 models. After finished I could make from them three battalions: two of 16, one of 10 soldiers, it fits very well into the Black Powder, which I intend to use them (if I'll find the opponent: /)