Szukaj na tym blogu

piątek, 23 grudnia 2011

Front Rank Miniatures Polish Infantry

Tradycyjnie chyba z końcem roku wracam do napoleonki:) Było ostatnio kilka zakupów z tym związanych, lecz pochwalić się teraz mogę najświeższym- przepięknymi polskimi piechurami firmy Front Rank Miniatures. Paczka, na którą składał się batalion piechoty (25 figurek), generał Dąbrowski, koń i orzełki do flag, przyszła wczoraj i już zdążyłem pomalować sierżanta. Zdecydowałem się na barwy 3. Pułku Piechoty, a to z tej przyczyny, że mam znajomego w grupie odtwarzającej ten oddział i od jakiegoś czasu przymierzam się, by samemu wstąpić w jego szeregi (mam nadzieję zamiar ów zrealizować z początkiem przyszłego roku). O jakości figurek, zarówno Front Rank jak i innych producentów, wypowiem się następnym razem, a teraz kilka zdjęć:

Traditionally, the end of the year means I go back to napoleonic wars:) There were several purchases last few weeks, but now I want to show my latest purchase- beautiful Polish infantry by Front Rank Miniatures. Package, which consisted of an infantry battalion (25 figures), General Dabrowski, horse and eagles to flags, came yesterday and I managed to paint the sergeant. I decided to paint them as the third Infantry Regiment, and that for this reason that I have a friend in the group of reconstituting the unit and comparing to some time in to join in its own ranks (hopefully going to realize that at the beginning of next year). The quality of figures, both the Front Rank as well as other manufacturers, will be the subject of my next post, and now some pictures:

sobota, 26 listopada 2011

Ogniem i Mieczem/ With Fire and Sword

Oto moje pierwsze modele w skali 15mm- Jazda Kozacka Rzeczypospolitej do systemu Ogniem i Mieczem. Ku mojemu zdziwieniu, modele malowało mi się bardzo przyjemnie- rzeźby są dokładne, lecz dzięki małej skali nie wymagają aż tak wiele pracy, co figurki do Warhammera czy inne wielkości 28mm. Teraz na warsztacie będą Wołosi, potem Pancerni i druga chorągiew Kozaków. Po drodze pomaluję jeszcze dowódcę i polski podjazd będzie gotowy. Chcę się wyrobić ze wszystkim do końca roku, co jest nawet możliwe;]

Here are my first models in 15mm scale- Cossack Style Cavalry of Polish- Lithuanian Commonwealth to the "With Fire and Sword" rules. To my surprise, the models depicted to me very nicely-sculptures are accurate, but thanks to a small scale do not require so much work as Warhammer figures or any other in 28mm. Now, on the workshop will be Vlachs, then Pancerni Cavalry and the second squadron of Cossacks. By the way, I'll paint the commander and Polish "border patrol" will be ready. I want to finish it to the end of the year, which is even possible;]

Oto i zdjęcia/ Here are the pictures:A na koniec filmy, które pozwalają mi się wczuć w klimat podczas malowania/ And at the end the movies that allow me to feel the atmosphere of 17th century when I'm painting:

piątek, 18 listopada 2011

Dreadfleet

Oto i Dreadfleet malowany dla mojego szefa. Robi też za zestaw prezentacyjny u nas w sklepie. Pomalowanie tych statków kosztowało mnie sporo czasu i pracy, przez co nie bardzo mogłem zrobić coś do własnej armii, ale mam nadzieję, że niedługo coś mojego uda mi się zamieścić;]

W każdym razie- oto zdjęcia:

Here is a Dreadfleet painted for my boss. It's also a presentation set at our store. Painting these ships cost me a lot of time and work, so I had no time for painting my own army, but I hope that soon I'll upload my own models;]

Anyway, here are pictures:
Grand Alliance:
Dreadfleet:

Combat scenes:

poniedziałek, 3 października 2011

Wood Elf Spellsinger

Witam po dłuugiej przerwie:) Wiele się zmieniło, mam teraz pracę i chociaż bardzo ją lubię, to nie miałem ostatnio za dużo czasu na malowanie (między innymi przez zamówienie na 150 Celtów, których robiłem na Pola Chwały, a ostatecznie i tak się na nic nie przydali:/ ). Oto więc malowana też na zamówienie Spellsingerka. Model to oczywiście czarodziejka Dark Elfów, ale wyszło chyba całkiem znośnie. Następna będzie para starych Imperial Dwarfów, potem może jakiś Chaos Dwarf, a w końcu... DREADFLEET! I to podwójnie:) Swój egzemplarz mam już prawie od tygodnia, lecz jak dotąd nie było kiedy go poskładać i pomalować. Dostałem też polecenie od szefa, by i jego grę złożyć do kupy, więc będzie sporo zabawy:) I jak tu nie lubić takiej pracy? :D

Welcome after a long break:) A lot has changed, I have work now and although I like it very much, I did not have recently too much time for painting (becouse an order for 150 Celts, which I did for the Fields of Glory, and finaly they were not used: /). So here is Wood Elf Spellsinger also painted on order. The model is, of course, Dark Elf Sorceress, but I think she looks well. Next there will be a pair of old Imperial Dwarves, then maybe some Chaos Dwarf, and finally ... DREADFLEET! And it will be twice:) I have my copy for almost a week, but I haven't time to put it together and paint. I got a command from the boss to paint his game, so there will be a lot of fun:) And how can you don't like such work? :D
wtorek, 26 lipca 2011

Space Wolves 13th Company's Grey Slayer

Zdecydowałem, że będę malował moje Kosmiczne Wilki jako 13. Kompanię. Podoba mi się historia tej jednostki, to, że przez wieki walczyła w kompletnym odizolowaniu w centrum Oka Terroru, że od 10000 lat wypełnia rozkaz Primarchy Lemana Russa, by wytropić i zniszczyć Legion Tysiąca Synów. Także kolorystyka jest, jak dla mnie, ciekawsza- pancerze są ciemniejsze, a symbol czerwonego wilka i białego półksiężyca w czarnym polu- charakterystyczny, łatwy i przyjemny w malowaniu. Oto więc Egir- kolejny Kosmiczny Wilk z formacji Szarych Zabójców (tak się zwą Szarzy Łowcy w 13. Kompanii):

I decided that I will paint my Space Wolves as the 13th Company. I like the history of this unit, I like that for centuries it fought in complete isolation in the center of the Eye of Terror, since 10,000 years it fills orders of their Primarch, Leman Russ, to hunt down and destroy the Thousand Sons Legion. Also the colour scheme is, for me, more interesting- armours are darker, and the symbol of the red wolf and a white half moon on a black field is specific, easy and fun to paint. So here is another Space Wolf- Egir, Grey Slayer (so they call the Grey Hunters in the 13th Company):

niedziela, 24 lipca 2011

Space Wolf Grey Hunter

Namówiony przez znajomych zacząłem nowy projekt- kompanię Kosmicznych Wilków do Warhammera 40 000. Na chwilę obecną mam tylko jedno pudełko, z którego złożyłem 7 Grey Hunterów, Lone Wolfa, Wolf Guarda i Rune Priesta. Modele składało się bardzo przyjemnie, a i malowanie nie należało do zbyt skomplikowanych. Popełniłem jednak jeden błąd, który odbił się na jakości pomalowanej dziś figurki- przykleiłem broń co prawda już po pomalowaniu pancerza na piersi, lecz przed malowaniem twarzy, co znacznie utrudniło mi później do niej dostęp. Nie byłem też zadowolony z kalkomanii, bardzo nierówno się układała, ciągle widać było drobne fałdy i nierówności, więc zdecydowałem się ostatecznie na freehand, który nie zajął mi wcale więcej czasu a efekt jest bez porównania lepszy. Oto więc Wolund- pierwszy pomalowany przeze mnie Space Wolf:

Persuaded by friends I started a new project, a company of Space Wolves for Warhammer 40 000. At the moment I have only one box from which I made seven Grey Hunters, Lone Wolf, Wolf Guard and Rune Priest. Assembling models was very pleasant, and even painting wasn't too complicated. But I made a mistake, which was reflected in the quality of the painted figure- I glued a weapon after painting the armor on his chest, but before painting the face, making access to it very difficult later. I was not too happy with the transfers, is placed the very uneven, still could see the tiny folds and inequality, so finally I decided to make a freehand, which did not take me far more time and the effect is incomparably better. So here it is- Wolund, my first painted Space Wolf:

środa, 6 lipca 2011

Dwarf Huscarles/ Hammerers

Kolejne 2 klasyczne modele krasnoludów- Hammerer od Maraudera i krasnolud do Władcy Pierścieni firmy Citadel. Bardzo ładne i przyjemne w malowaniu figurki. W mojej armii posłużą za gwardię królewską- Huskarlów, podlegających zasadom Hammererów. Tarcze malowane na niebiesko- główny kolor mojej armii, z białymi wzorami- kolor królewski. Mam nadzieję, że się spodobają;]

Another two classic dwarf models- Hammerer by Marauder and dwarf from the Lord of the Rings's range by Citadel. Very nice and pleasant in paint figures. In my army they will serve as a royal guard- Huscarles, subject to the rules of Hammerers. Shields painted in blue- the main colour of my army, and white- royal colour. I hope you will like it;]

Przy okazji- imiona pochodzą, tym razem, z mitologii germańskiej. Nosiły je pierwsze krasnoludy;)

By the way- the names are, this time, from Germanic mythology. So the first Dwarfs were called;)