Szukaj na tym blogu

sobota, 21 kwietnia 2012

3 Pułk Piechoty XW i Podjazd Szwedzki/ 3rd Infantry Regiment and Swedish Skirmish

Dawno żadnych nowości nie wrzucałem. Nie znaczy to, że próżnowałem przez te wszystkie miesiące- po prostu nie miałem czasu... Malowałem głównie na zamówienia, między innymi 2 szwedzkie podjazdy, w tym jeden, który zaszczyci pudełko zestawu. Oto jego zdjęcia:

Since long time I have not posted any news. This does not mean that I was idle all these months, I just don't have time ... I mainly painted for orders, including two Swedish skirmishes, one that will be on the box set. Here are its pictures:A oto zdjęcie z oficjalnej strony Wargamera:
And here's a picture from the official Wargamer website:Dla siebie pomalowałem tylko kilku żołnierzy 3-go Pułku wraz z oficerami. Wystarczająco, by skończyć 2 kompanie fizylierskie. Jeszcze 2 kolejne, grenadierzy i woltyżerowie, a pułk będzie gotowy:)

For myself I painted only a few soldiers of the 3rd Regiment, together with the officers. Enough to finish two fusilier companies. Just two more, and voltigeurs and Grenadiers, and the regiment will be ready:)