Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 17 grudnia 2012

Operation Squad

Kilka miesięcy temu zacząłem grać w nowego bitewniaka- Operation Squad. Akcja rozgrywa się podczas II Wojny Światowej- gracze dowodzą oddziałami wielkości drużyny. Jest to więc skirmish, do którego potrzeba na prawdę niewiele modeli;) Zdecydowałem się na spadochroniarzy amerykańskich ze 101 Dywizji Powietrznodesantowej. Oto i oni:


A few months ago I started to play a new wargame-Operation Squad. The action takes place during World War II-players commands the teams of soliders. So it is a skirmish, which you really need little models;) I chose American paratroopers from the 101st Airborne. Here they are:Jak widać, wszyscy noszą imiona;) Jeśli ktoś jeszcze nie odgadł- zaczerpnąłem je od bohaterów filmu "Parszywa Dwunastka". Stąd między innymi członkiem oddziału jest murzyn, chociaż w rzeczywistości nie walczyli oni jeszcze wtedy bezpośrednio na froncie. A przynajmniej nie było to powszechne.


As you can see, all of they are named;) If you have not guessed-I took the names from the characters of the film "The Dirty Dozen". Hence one of the unit's members is the black man, though in reality they did not fight back then directly at the front. Or at least it was not common.


Stoczyłem już kilka starć. Zasady są bardzo proste, chociaż mogły by być trochę szybsze. Gra dobrze odzwierciedla walkę na tak niskim poziomie. CKMy i RKMy są na prawdę śmiercionośne, a każda odkryta przestrzeń to strefa śmierci...


I had a few fights already. The rules are very simple, although it may have to be a little faster. The game accurately reflects the fight at such a low level. HMGs are really deadly, and any uncovered space is a zone of death ...


Malowałem także Niemców na zamówienie. Nie koniecznie będą wykorzystywani do tego systemu, lecz tak samo jak moi Amerykanie, są to modele firmy Artizan Designs. Oto druga partia, pierwszą już niestety oddałem i nie zdążyłem zrobić im zdjęcia.


I also painted the Germans as a commission work . Maby they wont be used in Operation Squad, but like my Americans, they are models of Artizan Designs. This is the second batch, the first I unfortunately returned and I could not take pictures of them.
Scenki rodzajowe:


Scenes: