Szukaj na tym blogu

wtorek, 15 lutego 2011

Imperium kontratakuje!/ Empire strikes back!

Nie pamiętam, kiedy ostatnio pomalowałem coś do mojego Imperium, a była to pierwsza armia, którą zbierałem. Widząc jej ogrom (prawie 280 figurek) oraz brzydotę (ledwie około 20 pomalowanych, z czego może połowy nie muszę się wstydzić za bardzo) stwierdziłem, że trzeba coś z tym zrobić. Zmieniłem odrobinę koncepcję armii, by uczynić ją bardziej kolorową- z Wissenladzkiego Korpusu Ekspedycyjnego stała się wojskiem rodu von Ellingen, którego włości znajdują się przy południowej granicy Wissenlandu, w dawnym Sollandzie. Oto początki pierwszego regimentu halabardników- sierżant van Dyke oraz chorąży Rupert.

I don't remember when the last time I painted something for my Empire, and it was the first army, which I collected. Seeing its enormity (nearly 280 figures) and ugliness (only about 20 painted, half of which I may not have to be ashamed too) I decided that something must be done. I changed a little the concept of the army to make it more colorful-with Wissenlad Expeditionary Corpse it becames an army of von Ellingen family, whose estates are located at the southern border of Wissenland in the former Solland. Here are the beginnings of the first halberdiers regiment-sergeant van Dyke and standard bearer Rupert.
Banner close up:


Together:With flash:

niedziela, 13 lutego 2011

Ingmar- Dwarf Runesmith

Kilka dni temu kupiłem na wyprzedaży dwie figurki firmy Reaper- krasnoludzkiego kapłana oraz czarodzieja. Dziś skończyłem krasnoluda- tylko podstawka została do zrobienia. Dodam jeszcze, że biała szata w rzeczywistości jest wycieniowana, czego nie widać na zdjęciu.
A few days ago I bought on sale two figures by Reaper-dwarf priest and wizard. Today I finished the dwarf-only base has to be done. I should add that white robe is in fact shaded, but you can not see this in the picture.


wtorek, 8 lutego 2011

Dom/ House part 6.

Wróciłem do prac budowlanych po dosyć długiej przerwie. Piętro i strych są już zrobione, na dachu trzeba jeszcze położyć dachówki, no i oczywiście pomalować całość. Ogólnie dom jest prawie w stanie surowym zamkniętym (brakuje tylko drzwi).
Zastanawiam się nad wykończeniem wnętrza. Niezbędne będą schody lub drabina na piętro i strych. Może przydały by się też jakieś ściany działowe? Zobaczymy. Na razie prezentuję stan obecny:

I came back to construction of my house after quite a long break. Floor and the attic are already done, I still have to put a roof tile, and, of course, paint everything. Overall, the house is almost in the raw state (only the door is missing).
I'm thinking of finishing the interior. I have to make a stairs or a ladder to the second floor and attic. And maby some walls? We'll see. For now, I present the current state:


piątek, 4 lutego 2011

Pierwszy Pułk/ First Regiment

Wiem już, czemu miałem tak wiele problemów ze znalezieniem chorągwi Legii Nadwiślańskiej. Wszystkie pułki piechoty Legii nie miały sztandarów aż do schyłku roku 1813, kiedy to z niedobitków piechoty Legii sformowano jeden Pułk Nadwiślański. Chcąc więc zachować poprawność historyczną, nie mogę dać tym jednostkom żadnych sztandarów.

Well, now I know why I've had so many problems with finding standard of Vistula Legion... All infantry regiments of Legion did not have any banners until late year 1813, when remains of all four infantry regiments were combined in one, Vistula Regiment. So, having regard for the historical accuracy, I can't make any banners for these units.

Oto mój skończony Pierwszy Pułk Piechoty Legii Nadwiślańskiej:
Here is my completed First Infantry Regiment of Vistula Legion:


Zacząłem także malować Drugi Pułk, tym razem złożony z figurek Victrixa. Są naprawdę świetnie wykonane, a maluje się je bardzo przyjemnie. Oto grenadier i dwóch fizylierów:
I started to paint the Second Regiment, this time composed from Victrix miniatures. They are really well made, and painted it was very pleasant. Here's grenadier and two fusiliers: