Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 18 maja 2020

Wojna Trzynastoletnia- aktualizacja/ Thirteen Years War- update

Projekt wojsk polskich na Wojnę Trzynastoletnią uznaję za skończony :) Tak naprawdę, to skończyłem go jeszcze w marcu- pomalowanie i zrobienie podstawek dla całej armii zajęło mi ledwo 2 tygodnie (uroki kwarantanny), ale nie miałem dotąd okazji, by zrobić porządne zdjęcia.

I consider the Polish army project for the Thirteen Years' War to be completed :) In fact, I finished it in March - it took me only 2 weeks to paint and make bases for the whole army (charms of the quarantine), but until now I didn' had the opportunity to take decent pictures.
Jak wspominałem w poprzednim poście, oparłem swoją armię na wojskach polskich walczących pod Świecinem, 17 września 1462 roku. Uzupełniłem swoją bibliotekę o kilka kluczowych pozycji dotyczących omawianego konfliktu i udało mi się dzięki temu z większą dokładnością odtworzyć wojska oraz chorągwie dowódców walczących w tej bitwie. Oto jak na chwilę obecną wygląda moja armia:

As I mentioned in the previous post, I based my army on the Polish forces fighting at Świecino, on September 17, 1462. I supplemented my library with a few key books regarding the conflict in question, and thanks to that I was able to recreate the army and banners of the commanders fighting in this battle with greater accuracy. Here's what my army looks like at the moment:
Głównodowodzący, Piotr Dunin herbu Łabędź/ The commander-in-chief, Piotr Dunin of the Łabędź (Swan) coat of arms

 


Zastępca dowódcy, Wawrzyniec Shrank herbu własnego/ Second in command, Lawrence ShrankKusznicy Związku Pruskiego/ Crossbowmen of the Prussian Confederation


Rota najemników gdańskich Jana Maydeburga/ Unit of Danzig mercenaries lead by Johann Maydeburg


Rota najemników gdańskich Mikołaja Salendorfa herbu Prawdzic/ Unit of Danzig mercenaries lead by Nicolas Salendorf of the Prawdzic coat of armsRota piesza Mikołaja Wilkanowskiego herbu Lis/ Unit of mercenaries lead by Nicolas Wilkanowski of the Lis (Fox) coat of arms


 Zbrojni/ Men at arms


Rota kopijnicza Pawła Jasieńskiego herbu Gozdawa/ Unit of heavy cavalry lead by Paul Jasieński of the Gozdawa coat of arms


Więcej kopijników/ More heavy cavalry


Rota Wacława Nieborskiego herbu Lubicz/ Unit of light cavalry of Wenceslaus Nieborski of the Lubicz coat of arms


Rota Janusza Długosza herbu Wieniawa/ Unit of mounted crossbowmen of Janusz Długosz of the Wieniawa coat of arms


 Wóz bojowy/ War wagonWymarsz armii/ Army marching out
1 komentarz:

  1. Magical stuff!!!

    Have you got a link to where the Thirteen Years War book is available please?

    OdpowiedzUsuń