Szukaj na tym blogu

piątek, 10 listopada 2023

Wskrzeszenie! Warhammer 6. edycja- raport z bitwy / Ressurection! Warhammer 6th edition Battle Report

Dowiedziawszy się o szczuroludziach oblegających zamek jednego ze swoich wasali, baron Jules Clocharde de Sperate wysłał swego paladyna, Pierra Bayarda, by zniósł oblężenie i przepędził plugawe monstra z bretońskich ziem.


Having learned about the rat-men besieging the castle of one of his vassals, Baron Jules Clocharde de Sperate dispatched his paladin, Pierre Bayard, to lift the siege and drive the foul monsters away from the Bretonnian lands.
Bretończycy natknęli się na przeciwnika nieopodal wsi Merdeville. Hordy szczurzych niewolników i klanbraci, wsparte rusznicami, spaczeniową armatą i siewcami morowego wiatru oczekiwały Bretończyków na równinie przed wyludnioną osadą. Tradycyjnie przed bitwą, rycerstwo oddało się w modlitwie pod opiekę Pani, co wykorzystali podstępni skaveni, rozpoczynając ostrzał i ruszając w stronę bretońskich pozycji. Na szczęście kanonada okazała się nieskuteczna, a magia nie była w stanie przebić się przez ochronę zapewnianą przez Margot i Eleonore, dwie służki Pani. Bretończycy na początek posłali do boju chłopską jazdę, która zaatakowała jeden oddział rynsztokowców, a gdy ci się rzucili do ucieczki, wpadli na kolejny, zadając mu spore straty. Rycerze tymczasem zajmowali pozycję, mając nadzieję osłonić się przed rusznicami i armatą. Łucznicy posłali strzały w stronę zbliżających się niewolników, jednak powalili tylko jednego.

The Bretonnians encountered the enemy near the village of Merdeville. Hordes of rat-men slaves and clanrats, supported by jezzails, a warp-lightning cannon, and poison wind globardiers, awaited the Bretonnians on the plain before the depopulated settlement. Traditionally, before the battle, the knighthood engaged in prayer under the protection of the Lady. The moment was seized by the cunning Skaven who initiated bombardment and moved toward the Bretonnian positions. Fortunately, the cannonade proved ineffective, and magic was unable to penetrate the defense provided by Margot and Eleonore, the two handmaidens of the Lady. The Bretonnians sent peasant cavalry into the fray, attacking one unit of gutter runner units, and when they fled, they stumbled upon another, inflicting significant losses. Meanwhile, the knights held their ground, hoping to protect themselves from the cannonade. Archers released arrows towards the approaching slaves, but only managed to bring down one of them.Duża część skavenów w pobliżu wsi spanikowała widząc ucieczkę rynsztokowców, jednak pozostałe oddziały parły do przodu. Konnych giermków zaatakowały od flanki gigantyczne szczury, lecz dzięki bliskości rycerzy na pegazach, giermkowie utrzymali pozycję.


A large portion of the Skaven near the village panicked upon witnessing the gutter runners retreat, but the remaining units pressed forward. Giant rats attacked the mounted squires from the flank, yet thanks to the proximity of the Pegasus knights, the squires held their ground.


Spacz- błyskawica dziesiątkuje zbrojnych/ Warp-lightning decimates the Men at Arms

Tymczasem skaveni z rusznicami podeszli bliżej, a szpaczeniowe działo zabiło pierwszego rycerza.

Meanwhile, the Skaven jezzails approached closer, and the warp-lightning cannon claimed its first knight's life.


Bretończycy odpowiedzieli szarżą pegazów w klanbraci oraz rycerzy prowadzonych przez samego Bayarda na gigantyczne szczury. Na drugim skrzydle piechota i druga chorągiew rycerzy zajęły pozycję do odparcia ataku skavenów. Czary służek Pani siały spustoszenie wśród szczuroludzi, jednak ostrzał łuczników i trebusza był w znacznej mierze nieskuteczny, powalając tylko co jakiś czas pojedyncze monstra.The Bretonnians responded with a charge of Pegasus knights into the clanrats and knights led by Bayard himself on giant rats. On the other wing, infantry and the second banner of knights took position to repel the Skaven attack. The spells cast by the handmaidens of the Lady wreaked havoc among the rat-men, but the archers' and trebuchet's barrage proved largely ineffective, only sporadically bringing down individual monsters.Rycerze na pegazach w szarży zabili spacz-inżyniera, który towarzyszył klanbraciom, a następnie, w ciągu kilku kolejnych tur pokonali cały regiment, jednak po pościgu zostali otoczeni przez kolejne oddziały skavenów. Osaczeni, zabili jeszcze skaveńskiego generała i wielu niewolników i klanbraci, lecz w końcu ulegli przewadze, rzucili się do ucieczki, lecz zostali doścignięci i wybici do nogi. 


W międzyczasie skaveńskie rusznice i artyleria siały spustoszenie wśród rycerstwa, które w krytycznym momencie rzuciło się do ucieczki, tracąc błogosławieństwo Pani. Na lewym skrzydle łucznicy ulegli niewolnikom i uciekli z pola bitwy, lecz niewolnicy zostali wkrótce rozgromieni przez zebranych rycerzy. Bretońska piechota, prowadzona przez dzielną Eleonore, rozbiła kolejny oddział niewolników, lecz została potem zmasakrowana przez spacz- błyskawicę. Chłopi zebrali się jednak i utrzymali pozycję.

The Pegasus knights, in their charge, killed the warp-engineer accompanying the clanrats, and over the next few turns, they defeated the entire regiment. However, after the pursuit, they found themselves surrounded by more Skaven units. Despite being surrounded, they managed to kill the Skaven general and many slaves and clanrats, but eventually succumbed to the overwhelming numbers. They attempted to flee, but were caught and annihilated.

Meanwhile, Skaven jezzails and artillery wreaked havoc among the Bretonnian knights. In a critical moment, the knights, under the onslaught, broke and fled, losing the Lady's blessing. On the left wing, the archers yielded to the slaves and fled the battlefield, but the slaves were soon crushed by the gathered knights. The Bretonnian infantry, led by the valiant Eleonore, defeated another unit of slaves but was then massacred by the warp-lightning cannon. However, the peasants rallied and held their ground.Giermkowie obeszli tymczasem skaveńską flankę przez wieś i uderzyli na spacz-rusznice, zmuszając je do ucieczki. Nad polem bitwy zapadł już jednak zmrok i mimo że całe było zasłane trupami szczuroludzi, to skaveni osiągnęli swój cel i powstrzymali Bretończyków przed przebiciem się przez ich pozycje i nie pozwolili na odsiecz oblężonego zamku, który padł tej samej nocy. Bretonnia poniosła haniebną porażkę.


Meanwhile, the squires circumvented the Skaven flank through the village and attacked the jezzails, forcing them to flee. However, darkness had fallen over the battlefield, and despite being littered with the corpses of rat-men, the Skaven achieved their goal. They prevented the Bretonnians from breaking through their lines and providing relief to the besieged castle, which fell that same night. Bretonnia suffered a shameful defeat.

Graliśmy scenariusz Breakthrough, gdzie na koniec ważne było, czy atakującemu (w tym wypadku Bretonnii) uda się na koniec bitwy przebić się z 1/3 swojej armii (licząc tylko punkty za oddziały, nie bohaterów) do strefy rozstawienia przeciwnika. Jeśli osiągnął ten cel, to zwyciężał, każdy inny wynik to klęska atakującego. Tak więc pomimo zdecydowanego zwycięstwa na punkty, nie miało to tutaj znaczenia, bo na koniec bitwy w strefie rozstawienia skavenów znajdował się tylko oddział konnych giermków...


We played the Breakthrough scenario, where the crucial factor at the end was whether the attacker (in this case, Bretonnians) could successfully break through with 1/3rd of their army (counting only unit points, excluding heroes) into the opponent's deployment zone by the battle's conclusion. If they achieved this goal, they won; any other result meant defeat for the attacker. Therefore, despite a decisive victory in terms of points, it didn't matter in this context because, at the end of the battle, only a unit of mounted squires was in the Skaven deployment zone.

2 komentarze:

 1. Świetny raport, dzięki!
  Muszę tu częściej wpadać :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To ja dziękuję :) Planuję trochę bloga wskrzesić, ale takie postanowienie mam prawie co rok :/ Teraz także mam rozgrzebany od tygodnia kolejny raporcik, ale coś nie mogę się zabrać za dokończenie go...

   Usuń